Twee kerkverbanden worden één. Met een nieuwe naam, een nieuw logo en een motto: Hoopvol onderweg in Gods wereld. In Dienst #2 van 2023 willen we uitwerken wat de hereniging betekent voor de kerkelijke praktijk. We markeren in deze Dienst het feestelijk moment van de eenwording. Hopelijk markeert ook jouw eigen gemeente dit moment met een feestelijk dienst. Anje de Heer geeft adviezen hoe je zo’n dienst zou kunnen vormgeven.

Bij haar bijdrage Een gewone bijzonder viering horen een aantal bijlagen die je hieronder kunt downloaden.

Artikel Dienst - bijlage 1 Liedsuggesties en overwegingen

Artikel Dienst - bijlage 2 Geloofsbelijdenis van Nicea in beurtspraak

Artikel Dienst - bijlage 3 Avondmaalsliturgie