Dienst 64e jaargang nummer 1 lente 2016 met oa.:

  • Preventief pastoraat met oog voor gezinsfasen
  • Samen naar de landelijke diakenendag
  • Toerusting, mag het ook wat kosten?
  • Kerk moet zichzelf in krimpsituatie opnieuw uitvinden
  • Woord en daad in evenwicht