We beleven een bijzondere fase in de relatie tussen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Jarenlang werd al samen gesproken toen vanaf het grondvlak van de NGK een ‘huwelijksaanzoek’ aan de GKv kwam. In 2014 werd dat aanzoek warm ontvangen, maar leidde het nog niet tot een verloving. In 2017, een landelijke vergadering en generale synode later, werden besluiten genomen die de eenwording opeens snel dichterbij brachten. In de wandelgangen wordt al gesproken over een fusie in 2023, hoewel die datum nergens is vastgelegd.

Contouren

Langzaamaan worden de contouren zichtbaar van de kerk zoals die met de eenwording vorm zou kunnen krijgen. Niet alleen plaatselijk, maar ook landelijk groeit de samenwerking, zoals bij de opleiding van predikanten. Contouren worden ook zichtbaar in de rapporten en voorstellen van deputaten en landelijke commissies. Meest in het oog springend zijn het werk van de gezamenlijke regiegroep en de voorstellen voor een toekomstige kerkorde. De vraag die in dit nummer van Dienst centraal staat, is wat de samensmelting betekent voor ambtsdragers en andere werkers in de plaatselijke kerken.

Vragen

Er leven rondom de eenwording allerlei vragen waaruit zorg spreekt, maar ook interesse en verlangen. In de wandelgangen van beide kerken pikten we vragen op over de gevolgen van een samengaan voor de lokale kerk. Die vragen legden we voor aan verschillende mensen die dicht bij het vuur zitten. We bundelden deze mini-interviews tot een informatief artikel. Fundamenteel in onze tijd lijkt de vraag wat überhaupt de waarde van het kerkverband nog is; Leon van den Broeke gaat er in een apart artikel op in. Wij vroegen Rob Vreugdenhil, als lid van de commissie Toekomstige Kerkorde, de belangrijkste consequenties van deze concept-kerkorde te beschrijven. Melle Oosterhuis speelde als predikant in Ede een belangrijke rol in het harmonieuze proces van eenwording met onder meer de rehabilitatie van dominee Roukema. Als voorzitter van de laatste generale synode was hij landelijk bij het fusieproces betrokken. Wij vroegen hem te schrijven over een pastorale wijze van omgaan met eenwording.

Met deze en de andere artikelen heb je weer een Dienst in handen die van waarde is voor wie in deze bijzondere tijd mag werken in de plaatselijke kerk.

Peter Sinia

Inhoud van het blad
Interviews Kijken in de vlam  
Handreiking Zoals ook wij… Melle Oosterhuis
Column Hoop Almatine Leene
Bezinning Hartelijke verbondenheid onmisbaar Leon van den Broeke
Meedenken over eerste versie Nieuwe kerkorde als inspiratiebron Rob Vreugdenhil
Spiegel De uitdaging van geloofsvorming Anko Oussoren
Bijbelstudie Happy end Janita Geertsema
Boekbespreking Vieren en delen Peter Sinia
Gedicht Nauwkeurig Anne Lies Mossel

Bestellen? Klik hier.

Download hier Dienst 2019-03