Verlegen met macht en leiderschap

In de tijd dat zijn land idolaat was van een leider, schreef Bonhoeffer zijn boek Navolging. Onze wereld heeft meer behoefte aan volgelingen van Christus dan aan christelijke leiders. Wij hebben maar één Meester, zoals Klaas van den Geest in zijn Bijbelstudie citeert. En daar zit een deel van onze christelijke verlegenheid met macht en leiderschap.

Wij leven in een cultuur waarin wij – na allerlei revoluties – geen meesters, geen God, geen autoriteit en dus zelfs niet die ene Heer boven ons dulden. Zelfs als gelovigen zijn we zo deel van die cultuur dat wij ook daarom verlegen zijn met macht en leiderschap. Hans Schaeffer en ik benoemen het in onze bijdragen.

Zonde bederft macht. En macht corrumpeert veel leiders. Kerkelijk leiders zijn zo van hun voetstuk gevallen door onder andere machtsmisbruik. Misbruik waardoor slachtoffers ernstig werden geschaad, maar ook de goede naam van God, geloof en geloofsgemeenschappen. Ook buiten de kerk maakten we het bankroet mee van mensen aan de top. En dat alles maakt macht en leiderschap niet populair. Het artikel van Willem Smouter en het boek van Diane Langberg bespreken het. Evenals de vaste rubriek Kerkrecht van Leendert Verheij.

Tegelijkertijd zit de kerk verlegen om leiders. De kans is groot dat jij als lezer van Dienst leidinggeeft binnen Gods kerk als ambtsdrager of andere werker in de kerk. Dan willen we jou met dit themanummer toerusten op het gebied van leiderschap. Ondanks alle verlegenheid met het onderwerp. Laat de column van Judith Bouma je inspireren om je schroom te overwinnen. Oekraïne is op dit moment misschien wel de plek bij uitstek waar we zien wat de gevolgen van machtswellust zijn. Maar ontdek met George Dimitriu welke leiderschapslessen er ook te leren zijn. Er is meer over leiderschap te zeggen dan in een nummer van Dienst past. Maar laat het besproken boek van Kevin Roe je helpen om in ieder geval zicht te krijgen op dit thema.

Zelfs een redactie van een blad als Dienst heeft leiding nodig. Het redactiewerk werd jarenlang geleid door Jacqueline van der Ziel, onze eindredacteur. Met dankbaarheid voor alles wat zij heeft betekend voor het blad Dienst en voor ons als redactie, nemen we afscheid van haar. We verwelkomen Ineke Zuidhof als haar opvolger. Met dank nemen we ook afscheid van onze vaste columnist Gerben de Wild en verwelkomen we zijn opvolger Judith Bouma.

Veel leesplezier gewenst!

Inhoud van het blad

Bezinning

Welk verschil maakt een ambt?

Hans Schaeffer

Bijbelstudie

Eén is uw leider

Klaas van den Geest

Inspiratie

Leiderschapslessen uit Oekraïne

George Dimitriu en Peter Sinia

Column

Ontketend

Judith Bouma

Bezinning

Machtsmisbruik in de kerk

Willem Smouter

Uit de praktijk

Jongeren willen gezien worden

Anko Oussoren

Perspectief

Zicht op leiderschap

Peter Sinia

Werker in de kerk

Blind en toch ouderling

Suzannne van Lockhorst

Kerkpunt

 

 

Kerkrecht

Bescherming tegen de leiders van de kerk

Leendert Verheij

Gedicht

Hij zei

Robert Roth

Bestellen?

Wil je een of meer exemplaren bestellen? Klik dan hier.