Wat gebeurt er veel in kerk en samenleving als het gaat om seksuele diversiteit en gender. Nieuwe studies verschijnen en leggen nieuwe accenten. Er zijn inmiddels heel wat variaties (lhbtqia+) en in de kerken is het beleid allesbehalve duidelijk. Hoe ontwikkel je als mens een eigen identiteit in al die verschillende verhalen? En hoe ga je om met de seksuele diversiteit die je tegenkomt, ook in de kerk?

Wat gebeurt er veel in kerk en samenleving als het gaat om seksuele diversiteit en gender. Nieuwe studies verschijnen en leggen nieuwe accenten. Er zijn inmiddels heel wat variaties (lhbtqia+) en in de kerken is het beleid allesbehalve duidelijk. Hoe ontwikkel je als mens een eigen identiteit in al die verschillende verhalen? En hoe ga je om met de seksuele diversiteit die je tegenkomt, ook in de kerk?

Het schuurt
Beide wegen helpen je niet verder, zeker niet als je een taak hebt in de begeleiding van mensen of de vorming van jongeren. Zowel polarisatie als vaagheid laat mensen in eenzaamheid achter. Daarom besloten we je te dienen met een nummer van Dienst waarin verschillende benaderingen van seksuele diversiteit en gender aandacht krijgen. Nee, ook wij brengen de meningsverschillen niet bij elkaar; bijdragen schuren soms met elkaar. Tegelijkertijd kunnen en willen we niet aan dit thema voorbijgaan. Je gaat het tegenkomen in je werk in de kerk. Het is goed om kennis te nemen van ontwikkelingen en visies binnen de kerk. In dit nummer lees je achtergronden, discussies, handreikingen en ervaringsverhalen. Als je niet goed weet wat je moet vinden of wat je moet doen, kun je naar elkaar luisteren, met elkaar meedenken en samen bidden. Als je wél een duidelijke mening hebt, is het minstens zo belangrijk om te luisteren en de onderliggende zorgen en verlangens van een ander te ontdekken. Zo blijven we met elkaar in gesprek en zoeken we, met al onze diversiteit, samen de weg van de Heer.

Dr. Kees van Dusseldorp is predikant van de Schakel in Neede en docent homiletiek
aan de TU in Kampen/Utrecht.

Inhoud van het blad

Bezinning

Hoe volg ik Jezus als homo? 

Kees van Dusseldorp

Column

Regenboogtaart

Herman van Wijngaarden

Praktische tips In gesprek over seksualiteit Arjet Borger
Ervaringen van een moeder Heb lief; ik wil dat jij bent Harriët Koelewijn
Gezocht eindredacteur voor Dienst  
Bijbelstudie Geen man en geen vrouw? Klaas van den Geest
Boekbespreking Vuur dat nooit dooft Dick Westerkamp
Werker in de kerk Ik blijf graag dicht bij de kern Suzanne van Lokhorst
Handreiking Armoede verlichten Derk Jan Poel

Kerkrecht

De rechtspositie van de predikant

Leendert Verheij

Gedicht

Diepste liefde

Robert Roth

Bestellen?

Wil je een of meer exemplaren bestellen? Klik dan hier.

Download hier Dienst 4 van 2022