Waarom bidden we niet meer?

Waarom bidden jullie niet meer? Deze indringende vraag van christenen uit andere culturen laat ons niet los. Ook de Bijbel schetst ons gelovigen en gemeenschappen bij wie het bidden centraal staat. Zowel in de smeekbede als in de lofprijzing, zowel individueel als gezamenlijk. Dat roept de vraag op die we als titel aan dit nummer van Dienst meegeven: waarom bidden wij niet meer?

Je kunt de vraag op twee manieren lezen: waarom bídden wij niet meer? Dan gaat het over de moeite om te bidden. Het is voor veel kerkleden een worsteling om het persoonlijk gebedsleven een goede invulling te geven. En in veel kerken wordt in de toerusting aan het gebed niet veel aandacht besteed. Is in ons geloofsleven de bewuste omgang met God weggezakt? Verschraald in het afnemend Godsbesef van onze cultuur? Weggevloeid in de drukte en de stress van het westerse leven?

Je kunt de vraag ook lezen als: waarom bidden wij niet méér? Dan richt de vraag zich op de praktijk: wanneer bid je eigenlijk? Hoe bid je? Waarvoor bid je wel en waarvoor niet? Waar loop je tegenaan in je gebedsleven? Waar loop je als kerk tegenaan als je probeert méér te focussen op het samen bidden? Hoe doe jij dat eigenlijk, als werker
in de kerk? En wat kun jij hierin voor anderen betekenen?

Stimuleren en verdiepen
Bidden is voor velen niet gemakkelijk, maar het gebed is belangrijk voor gelovigen en voor kerken! Daarom doen we in deze Dienst handreikingen om het gebedsleven te stimuleren en te verdiepen. Zodat je naar iemands gebedsleven durft te vragen op huisbezoek en in het onderling pastoraat. Zodat je, misschien naar woorden
zoekend, met en voor elkaar bidt. Zodat je de waarde van het gebed doorgeeft aan jongeren en daar eigentijdse vormen voor zoekt. Verder biedt dit nummer inspiratie voor het gebed in de eredienst. En je ontdekt wat je kunt leren van het missionaire werkveld.

De Heer roept door zijn Woord en Geest het gebed in ons op. Hij geeft ons bovendien een opdracht om te blijven bidden. Christenen uit andere culturen houden ons terecht een spiegel voor. We bidden dat dit nummer van Dienst mag bijdragen aan intensivering van het gebed in de gemeente! Te beginnen bij jou, als werker in de kerk.

Dr. Kees van Dusseldorp is predikant van de NGKv Neede en docent homiletiek
aan de TU in Kampen/Utrecht.

Inhoud van het blad

Inspiratie

Waarom bidden wij niet méér?

Gienke Boersma

Uit de praktijk

Leer jongeren bidden

Anko Oussoren

Bijbelstudie

God in de hemel

Klaas van den Geest

Handreiking

Daar vraag je toch niet naar?

Henk Messelink

Toerusting

Zal ik met je bidden? 

Roel Meijer

Werker in de kerk

Muziek maken tot eer van God

Suzanne van Lokhorst

Handvatten

De gemeente voorgaan in gebed

Peter Sinia

Column

Dierbare oude jas

Gerben de Wild

Kerkrecht

Hoe bindend is de kerkorde eigenlijk

Leendert Verheij

Gedicht

God met ons

Robert Roth

Bestellen?

Wil je een of meer exemplaren bestellen? Klik dan hier.

Download hier Dienst 3 van 2022