God en geld staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Je zult de een liefhebben en hem toegewijd zijn en de ander haten en verachten, zegt Jezus in de Bergrede (Mat. 6:24). Maar Jezus zegt ook ‘maak vrienden met behulp van de valse mammon’ (Luc. 16:9). Met de woorden van de Bijbel in Gewone Taal: ‘Gebruik dat ellendige geld om vrienden te maken.’

Vrij vertaald zegt Jezus: gebruik dat geld, dat zo fout kan zijn, voor goede dingen. Investeer in zaken zoals vriendschap. In drie verschillende bijdragen word je uitgedaagd en geholpen om dat als kerk en werker binnen de kerk in de praktijk te brengen. Bas van Zuijlekom daagt je uit te investeren in de missie van Jezus en daar budget voor vrij te maken. Marlieske Smilde en Winfried van Holland leggen uit hoe hun kerk met de keus voor een eerlijke bank wil investeren in Gods koninkrijk. De Haagse pioniersplek HECHT wil je inspireren met haar verhaal hoe je subsidies van de seculiere overheid kunt inzetten voor dat koninkrijk van God.

Geloven mag wat kosten

Aan idealen van hemelbestormers is in de kerk vaak geen gebrek. Aan geld en middelen om die te realiseren wel. Het kan geen kwaad als het kind in de supermarkt niet alleen weet hoe lekker snoep smaakt, maar ook wat het kost. Financiële transparantie binnen een kerkgemeenschap kan helpen om die twee bij elkaar te houden. Financieel beleid is zelfs onderdeel van ons geloof, betoogt Leon van den Broeke. En: ‘Geloven mag wat kosten, toch?’ Voor veel kerken geldt dat een groot deel van het budget aan het traktement van de predikant besteed wordt. Want een predikant moet kunnen leven van het evangelie, zoals dat heet. Ruurd Kooistra van Steunpunt Kerkenwerk beschrijft hoe dat meebeweegt met de tijd.

Groeien in gul leven

Omdat God en geld soms zo tegenover elkaar staan, is het niet altijd makkelijk om op een geestelijke manier het gesprek over geld en de kerk, of geld en het geloof aan te gaan. Derk Jan Poel helpt je om – bijvoorbeeld als diaken – in de gemeente geld ter sprake te brengen. Eigenlijk hebben we als redactie van Dienst met dit thema precies dat willen doen. In allerlei nuttige artikelen dat soms lastige gesprek over God, geloof en geld aangaan. We zien het als onze investering in de werkers van de kerk: groeien in gul leven.

Peter Sinia is predikant van de Nederlands gereformeerde Proosdijkerk te Ede.

Inhoud van het blad

Bezinning

Investeren in de missie

Bas van Zuijlekom

Column

Oude sok

Gerben de Wild

Uit de praktijk

Nieuwe geldstromen aanboren

Marjonlijn Vreeken

Bijbelstudie

Is er liefde, dan komt er geld

Klaas van den Geest

Spiegel

Groeien in gul geven

Derk Jan Poel

Werker in de kerk

Ik ben er gewoon

Suzanne van Lokhorst

Ondersteuning

Leven van het evangelie

Ruurd Kooistra

 

Kerken en eerlijk bankieren

Peter Sinia

Handreiking

‘Leg verantwoording af van je beheer’

Leon van den Broeke

Kerkrecht

Hoe bindend is de kerkorde eigenlijk

Leendert Verheij

Gedicht

Ommunten

Robert Roth

Bestellen?

Wil je een of meer exemplaren bestellen? Klik dan hier.

Download hier Dienst 2 van 2022