Bijna dagelijks worden we geconfronteerd met de gevolgen van de opwarming van de aarde. Alleen al afgelopen jaar hadden we te maken met grote wateroverlast, bosbranden op ongekend grote schaal en sneuvelende hitterecords in Europa, en langdurige droogte op het Afrikaanse continent. Steeds meer mensen gaan gebukt onder de concrete gevolgen van de opwarming. Kerken en christenen kunnen en mogen niet langer wegkijken. Toch?

Gelukkig is de opwarming van de aarde al lang niet meer alleen een zaak van klimaatgekkies. Het onderwerp leeft steeds breder in onze samenleving. En ook in de kerk komen thema’s als duurzaamheid en ecologie vaker aan de orde. Zo zijn er in Nederland inmiddels 350 kerken die zich ‘groene kerk’ mogen noemen.
Ondertussen maakt meer dan tachtig procent van de kerkelijke jongeren zich grote zorgen over klimaatverandering. En ze zijn er niet van overtuigd dat klimaatverandering een belangrijk thema is binnen de kerk en dat er voldoende actie ondernomen wordt. Werk aan de winkel dus! Jongeren vinden het belangrijk dat in de kerk veel vaker en praktischer wordt gesproken over klimaatverandering en milieuvervuiling. Christenen moeten worden opgeroepen om mee te doen aan verandering van leefstijl. Door erover te preken, erom te bidden, er samen (open) over na te denken en vooral iets te doen.
Niet voor niets schrijft Anko Oussoren over jongeren als aanjagers van een duurzame toekomst.

Gerechtigheid
Juist als kerken hebben we alle reden om dit thema hoog op de agenda te zetten. Te vaak wordt nog gedacht dat duurzaamheid alleen een zaak is van een verantwoorde omgang met de aarde. Maar duurzaamheid heeft alles te maken met gerechtigheid! Het gaat ook om het aan de kaak stellen van kansongelijkheid en onrechtvaardige
verdeling. Dat is niet altijd gemakkelijk en snijdt ook in ons eigen vlees. Maar het is belangrijk en urgent. Teus Hofman doet vanuit de Bijbel een vurig pleidooi om juist als kerk niet te zwijgen. En er is ook actie geboden, persoonlijk en als kerk. In dit nummer van Dienst lees je daarom meer over de ideeën en het werk van GroeneKerken. Naast
milieu en klimaat gaat het dus ook om eerlijkheid, gerechtigheid en delen. Zodat we recht doen aan de ander en de schepping. Met het thema Groene genade willen we bijdragen aan die bezinning en daarnaast inspiratie en praktische handvatten bieden om aan de slag te gaan. Vanuit de overtuiging dat juist de kerk niet mag zwijgen!
Derk Jan Poel werkt voor Kerkpunt als adviseur diaconaat en integral mission.

Inhoud van het blad

Bezinning

Ego of eco?

Teus Hofman

Bijbelstudie

Urgenda

Klaas van den Geest

Column

Taakstraf

Gerben de Wild

Uit de praktijk

Stap voor stap vergroenen 

Annelies Buit en Kees Posthumus

Inspiratie

Jongeren schudden ons wakker

Anko Oussoren

Werker in de kerk

Ambtsdrager zijn is een voorrecht

Suzanne van Lokhorst

Kerkrecht

Help, de kerk krijgt een erfenis

Leendert Verheij

Gedicht

Beukenhaag

Robert Roth

Bestellen?

Wil je een of meer exemplaren bestellen? Klik dan hier.

Download hier Dienst 1 van 2022