Door mijn onhandigheid sneuvelt er heel wat servies en vaatwerk. Misschien dat de beeldspraak uit 1 Petrus 3:7 in de NBG vertaling mij daarom aanspreekt. Ga met de ander om als met broos vaatwerk. In die tekst zijn vrouwen het broze vaatwerk en wordt de instructie aan mannen gegeven. Op andere plekken is de man het inmiddels gebroken vaatwerk of zijn wij allemaal zonder onderscheid aarden vaten, het werk van de Pottenbakker. Gaandeweg ben ik onder de indruk geraakt van hoe breekbaar en broos een mens kan zijn. Alleen al daarom verdient ieder mens behandeld te worden met speciale zorg. Zeker in het pastoraat. Want er kan veel kapot.

Pastoraat met speciale zorg begint misschien wel met de vaardigheid om een goed gesprek te voeren. Mijn eigen lessen gesprekstechniek lieten mij met het gevoel achter wel getraind te zijn voor het gesprek met de ‘patiënt’, maar niet voor het stellen van de
diagnose. Van een arts verwacht een patiënt meer zorg. Zou dat in het pastoraat niet ook zo zijn? Mart Jan Luteijn schrijft erover, mede naar aanleiding van zijn ervaringen in het pastoraat onder studenten. Het is goed om te onderkennen hoe pastoraat binnen de gemeente en professionele therapie elk hun eigen plek hebben. Maar gemeenteleden met een psychische stoornis verdienen naast professionele therapie ook speciale  pastorale zorg. Sarina Brons kent als GZpsycholoog en echtgenote van een predikant beide werelden. Zij schreef een hoofdstuk in het Handboek pastoraat bij psychische problemen en werkte dat voor Dienst om tot een artikel.
Speciale zorg is ook nodig in situaties van seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kees van Dusseldorp waarschuwt in zijn artikel voor het fenomeen ‘splitting’, dat grote schade in de onderlinge verhoudingen in de gemeente kan aanrichten.

Goud in handen

Mensen buiten de gemeente zijn niet minder kwetsbaar. Ook daar is speciale zorg nodig. Ineke Baron deelt haar ervaringen vanuit het gevangenenpastoraat met ons. Ook verrijkend voor wie niet in de gevangenis terechtkomt. Petra de Nooy daagt ons uit om de missionaire potentie van pastoraat te gaan ontdekken en geeft daar inspirerende praktijkvoorbeelden van. We hebben als kerk met ons pastoraat goud in handen en ook dat kunnen we delen met de wereld om ons heen.

Peter Sinia

Inhoud van het blad

Inspiratie

Wat is je missie?

Petra de Nooy

Bezinning

Elkaar opscherpen

Mart Jan Luteijn

Werker in de kerk

Ik ben anders naar pastoraat gaan kijken

Suzanne van Lokhorst

Handboek

Wezenlijk contact en verbinding

Sarina Brons

Column

Afgrond

Gerben de Wild

Onderzoek

De gemeenschap verscheurd

Kees van Dusseldorp

Diaconaat

Eerst nog even de collecte…

Derk Jan Poel

Uit de praktijk

In de gevangenis vallen muren weg

Ineke Baron

Bijbelstudie

Culturele tijdreis

Janita Geertsema

Kerkrecht

Geregistreerd partnerschap kerkelijk bevestigen?

Leendert Verheij

Gedicht

Verlangen

Anne Lies Mossel

Bestellen?

Wil je een of meer exemplaren bestellen? Klik dan hier.

Download hier Dienst 2021-04