De landelijke diakenendag zou dit jaar gaan over gebroken relaties. Helaas ging deze dag niet door vanwege de coronabeperkingen. Echtscheiding is een ongemakkelijk onderwerp in de kerk, daarom gaat deze Dienst over gebroken relaties en hoe we als gemeente een veilige plek kunnen zijn.

Door de coronamaatregelen wordt onze bewegingsvrijheid drastisch ingeperkt en dat heeft ook invloed op relaties. Want opeens brengen we veel tijd samen door, doordat we thuiswerken en de deur bijna niet meer uitkomen. Ook geven financiële problemen vaak spanningen in relaties. Juist in deze tijd kan dat de kop opsteken, want de coronacrisis is ook een economische crisis. Vooral relaties waar al scheurtjes in zitten, kunnen dan barsten. De verwachting is dat, wanneer het coronavirus op zijn retour is, het aantal echtscheidingsaanvragen hoger zal zijn.

Praktische en geestelijke hulp

Jaarlijks vinden ruim dertigduizend echtscheidingen plaats. In 2018 werden 30.267 minderjarige kinderen geconfronteerd met de scheiding van hun ouders. Deze kinderen krijgen de rekening van hun ouders op hun bordje en moeten daarmee verder. Ook in de kerk komen we dit tegen. We hebben een grote verantwoordelijkheid om de zorg voor deze kinderen op ons te nemen. Wat hebben deze kinderen nodig aan praktische en geestelijke hulp? Hoe kunnen we aandacht hebben voor hun verdriet, eenzaamheid en boosheid? In deze Dienst lees je daar meer over.

Er voor elkaar zijn

Een echtscheiding trekt diepe sporen in het leven van de betrokkenen. Gevoelens van schaamte, (zelf)oordeel en schuld, verdriet en ontgoocheling. Het klinkt allemaal door in de woorden van de betrokkenen zelf. Citaten vind je verspreid door het nummer.
Hoe kunnen we er voor elkaar zijn in de gemeente, ook wanneer een huwelijk stukloopt? Welke handvatten zijn er te geven voor de omgang met elkaar; voor, tijdens en na een scheiding? Hoe kom je erachter op welke terreinen hulp nodig is? Hoe kun je mogelijke financiële problemen bespreekbaar maken? Hoe ga je zo’n proces van helpen in en hoe coördineer je de zorg dan? En hoe kan de kerk investeren in gezonde relaties?
Scheiden doet lijden. Kan de gemeente een plek zijn waar de liefde van Christus ook door gescheiden mensen daadwerkelijk ervaren wordt? Wij geloven van wel. En we hopen dat de verschillende artikelen in deze Dienst je daarbij zullen helpen.

Derk Jan Poel

Inhoud van het blad
Handvatten Wat God heeft verbonden… Henk Messelink
Uit de praktijk Levende liefde Linda Pasman
Bijbelstudie Het huwelijk als evangelisatie Janita Geertsema
Praktische en geestelijke hulp Gemeente als veilige basis Geertje Fokkema
Handreiking Hoopvol met elkaar onderweg Gert van den Bos
Gesprekspartners Diaconale steun bij een echtscheiding Derk Jan Poel
Praktijkvoorbeeld Een kerk opbouwen met data Maaike Harmsen
Kerkrecht Ambtsgeheim in de kerk Leendert Verheij
Gedicht Veroverd Anne Lies Mossel

Bestellen? Klik hier.

Download hier Dienst 2020-04