De coronacrisis heeft het kerkelijk leven flink opgeschud. De vertrouwde structuur van kerkdiensten, vergaderingen en bijeenkomsten viel ineens weg. Met veel creativiteit en inzet zijn er alternatieven ontwikkeld: online vergaderen, kerkdiensten streamen, videobellen.

Zou je kunnen zeggen dat het kerkelijk leven op halve kracht draait? Als je kijkt naar de activiteiten draaien de kerken op nog minder dan halve kracht. Van de capaciteit van de zalen blijft maar twintig procent over in een anderhalvemetersamenleving. Tegelijkertijd leeft de kerk niet alleen in samenkomsten en vergaderingen. De verkondiging, de gemeenschap, de aandacht voor elkaar en voor anderen, het kerkelijk onderwijs; er zijn nieuwe vormen en gewoonten ontstaan. Soms blijft het behelpen. Soms smaakt het naar meer. Op deze manier gaat de missie van Jezus door, ook in en door de kerk. Het vraagt wijsheid en inzicht van jou als werker in de kerk om hier op een goede manier verantwoordelijkheid voor te nemen.

Krachten en zwakten

Het kerkelijk leven is flink opgeschud. Dat is niet negatief. We moeten
terug naar de essentie van onze activiteiten en structuren: waar dienen ze ook al weer voor? Als dat de beweging is die we in de kerk maken, dan geeft dat ook weer nieuwe focus, als het gevoel van crisis wat wegebt. Op ongedachte plekken in de kerk komen ideeën en krachten los. Dat is bemoedigend om te zien. Maar er komen ook zwakke plekken aan het licht, die door de vertrouwde vormen tot nu toe meer onder de oppervlakte bleven. Als verantwoordelijke in de kerk denk je erover na, bid je om goed inzicht en probeer je verstandig beleid te maken.

Vanaf de zijlijn

Daarom staan in dit nummer van Dienst reflecties die je kunnen helpen bij de doordenking. Lees ze als beschouwingen vanaf de zijlijn. We hebben een aantal bekende christenen gevraagd: Wat zie jij aan het licht komen in de kerk? Hun korte bijdragen tref je verspreid in dit nummer aan. Ook bieden we een bredere beschouwing over psychologische aspecten van het kerk-zijn in coronatijd en over de mogelijkheden van de kleine groep. Verder natuurlijk onze vaste bijdragen om jou op te schudden! Ik wens je veel leesplezier toe. Moge de Heer je liefde en moed geven voor je werk in zijn kerk!

Kees van Dusseldorp

Inhoud van het blad
Psychologie Liefde in tijden van corona Marieke Meijer
Inspiratie Zet de eerste stap Remmelt Meijer
Perspectief Verbondenheid stimuleren Moniek Mol & Hetty Pullen
Uit de praktijk Growing Young toepassen Jasper van Opijnen & Anko Oussoren
Bijbelstudie Onze laatste strohalm? Janita Geertsema
Handreiking Mij ontbreekt niets Janita Geertsema
Handreiking Zoektocht naar herstel Jaap van der Meiden
Kerkrecht Gezond verstand in coronatijd Leendert Verheij
Gedicht Corona Anne Lies Mossel

Download hier Dienst 2020-03

Bestellen? Klik hier.