Als gevolg van de maatregelen om verspreiding van corona te voorkomen, zijn kerkelijke activiteiten afgelast of opgeschort en ook het bezoekwerk ligt grotendeels stil. Er komt veel creativiteit los om op de een of andere manier de liturgie, het diaconaat en de pastorale zorg doorgang te doen vinden. Pastoraat staat centraal in dit nummer van Dienst. Het behoort tot de kern van de christelijke gemeenschap.

‘Pastorale zorg kent vele vormen. De basis wordt gevormd door het omzien naar elkaar binnen de gemeente. Dat ‘elkaar’ is een bijbels grondwoord – het komt meer dan 140 keer voor in het Nieuwe Testament! Onder pastorale zorg valt ook de geestelijke begeleiding van gemeenteleden in hun geloof en hun leven als gelovige. Wat is het soms nodig: iemand die luistert, meedenkt, bemoedigt, aanspoort en voorbede doet als er sprake is van persoonlijke nood, twijfels of problemen.

Van hart tot hart

Behalve over de vormen waarin je contact met een ander hebt, is er ook veel te zeggen over de inhoud van het contact. Waar vraag je naar? Hoe kom je bij het hart van de ander? Wat heb je te zeggen? Hoe laat jij je inschakelen door de Goede Herder?
God geeft ons veel mogelijkheden om elkaar te naderen in gesprekken van hart tot hart. Dat lukt niet altijd zoals je graag zou willen. In sommige situaties wordt de ontmoeting spannend: laat de ander je toe tot zijn of haar leven? Bereiken jouw woorden hun doel en openen ze de ruimte van Jezus Christus? Of roepen ze juist weerstand op en breekt de verbinding?

In de liefde van de Heer

In dit nummer van Dienst wordt pastorale zorg op verschillende manieren bekeken. Je komt herkenbare praktijksituaties tegen, maar ook meer theoretische beschouwingen. Onderliggend is het verlangen om te luisteren naar en te spreken tot het hart van een ander. Dit ontstaat alleen als je eigen hart opengaat voor de Heer en voor de ander. Bij de Heer vind je liefde en vrijheid om een ander te bemoedigen, zo nodig te bevragen en aan te spreken.
De pastorale zorg gaat door, ook als er geen bezoek aan huis gebracht kan worden. Ik bid je Gods wijsheid toe, bestaande uit een luisterend hart (zoals Salomo vroeg), liefde voor de ander en gebed. Weet je in je pastorale zorg gezonden en gecoacht door de Geest van Christus!

Kees van Dusseldorp

Inhoud van het blad
Toerusting Het leven met elkaar delen Theodoor Meedendorp
Uit de praktijk Alles op z’n tijd Henk Messelink
Column Houd elkaar vast Almatine Leene
Interview Elkaar aanspreken Peter Sinia
Interview Er zijn voor de ander Anneloes Meijer
Bijbelstudie Mij ontbreekt niets Janita Geertsema
Handreiking Omgaan met jong ouderverlies Henrike Dankers
Perspectieven Hoopvolle lente Hayo Wijma
Boekbespreking Eredienst in missionair frame Peter Sinia
Gedicht Feedback in de kerk Anne Lies Mossel

Download hier Dienst 2020-02

Bestellen? Klik hier.