‘Leiderschap in de kerk’ is een belangrijk thema. De kern van leidinggeven is invloed uitoefenen. Iedereen die actief is in de kerk oefent invloed uit. De ‘cirkel van invloed’ is verschillend: geef je leiding aan een jeugdgroep, aan een kring, aan een kerkenraad of aan een kerkverband? Welke stijl van leidinggeven is eigenlijk passend in de kerk?

‘Leiderschap in de kerk’ is ook een spannend thema. Omdat leiding een ander in beweging wil brengen, en dat kan weerstand oproepen. Soms ben je het niet eens met de leiding die iemand geeft. Soms vind je dat er meer of juist minder leiding gegeven zou moeten worden. Soms roept de stijl van leidinggeven irritatie op, of drukt de leider ongewild op een blauwe plek die jij met leiders en gezagsdragers hebt opgelopen. Toch oefent iedereen invloed uit op anderen. In de kerk is die leiding onderworpen aan de leiding en de stijl van ons Hoofd, Jezus Christus. Wat betekent dat?

Kleur en richting

In dit nummer wordt in verschillende artikelen ingegaan op ‘geestelijk leidinggeven’. Alle drie kernwoorden worden belicht: wat is ‘geestelijk’, wat is ‘leiding’ en hoe ‘geef’ je leiding? In elk artikel worden woorden gegeven aan de betekenis van de kerk, als realiteit in het leven en als zaak van geloof. Van daaruit krijgt leiderschap kleur en richting. Er wordt ook gebruikgemaakt van theorieën over leiderschap in de huidige cultuur. Het is goed om dit bij elkaar te brengen en daarover door te denken met het oog op je taak of ambt.

Persoonlijke houding

Van oudsher werd bij leiderschap gekeken naar de kerkenraad, of specifieker naar predikanten als geestelijk leiders. Leidinggeven is een groot onderdeel van hun roeping: hun ‘cirkel van invloed’ binnen de kerk is groot, ze zijn ook bevoegd om leiding te geven. Maar vergeet niet dat iedereen die in de kerk actief is, invloed uitoefent op de ontwikkeling van de gemeente. Het is daarom van groot belang dat iedere werker in de kerk zich bewust is van het kader waarin zijn dienst staat. Dat hij zoekt naar de persoonlijke houding die past binnen de kerk van Christus.
Dit alles, aangevuld met de vaste rubrieken en een impressie van de studiedag over kerkverlating, vormt weer een inzichtgevend en stimulerend nummer van Dienst. Ik wens je veel plezier bij het lezen en zegen op je werk in de kerk!

Kees van Dusseldorp

Inhoud van het blad
Perspectief Meewerken in Gods missie Bart Visser
Bezinning Ruimte voor de Heilige Geest Dick Westerkamp
Column No pain, no gain Almatine Leene
Observaties Vernieuwen hoort bij de kerk Hans Schaeffer
Inspiratie Nieuwsgierig leiderschap Moniek Mol
Handreiking Van hart tot hart Jelle de Kok
Bijbelstudie Gods criteria voor een koningt Janita Geertsema
Impressie Als het thuisgevoel verdwijnt Hayo Wijma
Vraag & Antwoord De wijsheid van de groep Jannet de Jong
Gedicht Terecht Anne Lies Mossel

Bestellen? Klik hier.

Download hier Dienst 2020-01