Hoe ben je als kerk vandaag de dag missionair, hoe deel je geloof, hoop en liefde? Deze vraag vormt de aanleiding voor deze Dienst over de missionair-diaconale roeping van de kerk. In de praktijk kan missionair kerk-zijn namelijk best lastig zijn. Ik merk dat het vaak niet lukt óndanks een echt verlangen.

Mijzelf heeft het boek Missional Map-Making van Alan Roxburgh enorm geholpen. Vooral het beeld dat hij gebruikt is veelzeggend: dat wij in het missionair kerk-zijn vaak hopeloos verdwaald zijn. Je ziet de groene stip van de navigatie oplichten, maar eromheen zie je niets, alsof je midden in een weiland staat. Zelf heb ik dit een keer meegemaakt op vakantie en wat voelde ik mij toen verloren. Je moet navigatiekaarten op het juiste moment updaten. Roxburgh benadrukt dat we in een tijd leven waarin iedereen zijn eigen navigatiekaarten moet maken. Bovendien maken we navigatiekaarten terwijl we al onderweg zijn. Je kunt veel van elkaar leren, elkaar inspireren, maar lokaal zul je zelf de vertaalslag moeten maken.

Vier uitdagingen

Zonder dat we exact weten hoe de navigatiekaarten eruit komen te zien, krijgen we vier uitdagingen in beeld.

  1. Probeer helder te krijgen hoe de eigen context is veranderd. Hoe is de kerk de afgelopen twintig jaar veranderd? En de omgeving, de stad? Hoe zijn de mensen veranderd? Wat vinden mensen van de activiteiten van de kerk?
  2. De kerk heeft geen duidelijke grenzen meer: wie horen er wel bij en wie niet? Creëer een sfeer van openheid en gastvrijheid. Mensen moeten de ruimte krijgen om hun levensverhaal te delen, zodat ze ontdekken dat God betrokken is op hun leven. Deze verhalen vormen de kernidentiteit van de kerk.
  3. Focus als leidinggevende niet op wat kerkleden nodig hebben, maar help gemeenteleden bij de taak die ze hebben in de samenleving. Zo kunnen christenen belangrijk zijn voor de samenleving. Ontdek hoe een christelijke parallelle cultuur eruit kan zien en breng dat in praktijk (denk aan gastvrijheid, helpen van de armen).
  4. Zorg ervoor dat kerkleden en buurtbewoners met elkaar in gesprek zijn en blijven over het concrete leven. Maak plekken waar dit veilig kan, waar geluisterd wordt naar elkaars verhalen en oog is voor elkaars behoeften.

Deze vier uitdagingen zul je in deze Dienst in de verschillende artikelen tegenkomen. Met dit themanummer hopen wij gemeenten te helpen om lokaal de eigen navigatiekaarten te maken. Op de werkconferentie Kerk zijn op de rand op 25 januari kun je samen met anderen verder nadenken over missionair kerk-zijn anno 2020.

Anko Oussoren

Inhoud van het blad
Bezinning Rijpe velden Gienke Boersma
Onderzoek Duurzame kerkvernieuwing Stefan Paas
Column Gestuurde stewardess Almatine Leene
Inspiratie Een wereld voor God te winnen Derk Jan Poel en Peter Wierenga
Uit de praktijk Meedoen in Gods missie Hans Euser
Praktijkvoorbeeld Elke zondag Pinksteren Peter Sinia
Boekbespreking Kerk tot bloei van je buurt Peter Strating
Bijbelstudie Nieuwe identiteit met een doel Janita Geertsema
Overzicht Hulp bij missionair-zijn Gienke Boersma
Gedicht Uw lichaam Anne Lies Mossel

Download hier een leesfragment van Dienst 2019-04

Bestellen? Klik hier.

Download hier Dienst 2019-04