Kerk in de buurt

Missioloog Lesslie Newbigin zei ooit: “De lokale kerkgemeenschap is de vertaler en de belichaming van het evangelie”. Daarover gaat deze Dienst. Het thema ‘Kerk in de buurt’ sluit aan bij een groeiend verlangen van kerken om van betekenis te zijn voor de eigen omgeving. Zodat mensen buiten de kerk kunnen horen, zien en ervaren wat het evangelie is.

De plaats waar de kerk staat, is een belangrijk onderdeel van de roeping van die gemeente. Daar waar kerken contact hebben met de omgeving, kan de gemeenschap Gods missie vertalen en in de praktijk brengen. We staan daarom stil bij de betekenis van de lokale kerk en denken na over het belang van die gemeenschap voor de buurt.

Hoe dan?

Want de kerk kan van betekenis zijn voor de omgeving. Maar hoe dan? Zet je in op diaconale activiteiten of gaat het vooral om evangelisatie? Hoe blijf je daarin kerk van Jezus Christus? We zijn ervan overtuigd dat je evangelie, sociale betrokkenheid en de buurt niet van elkaar moet losmaken. Dat vraagt van kerken dat ze op een integrale manier als kerk aanwezig zijn in de buurt. Omdat een dorp anders is dan een stad of een stadswijk, gaat een apart artikel over hoe je kerk van het dorp kunt zijn.

Wat je als gemeente gaat doen in de buurt, wordt mede bepaald door de vraag wie je ‘buren’ zijn en wat hun noden zijn. Als je kerk in de buurt wilt zijn, moet je dus weten wat er speelt in je omgeving. In deze Dienst vertellen we hoe je dat kunt ontdekken.

Verder stappen we even binnen in de wereld van de Havenkerk in Den Haag. Deze gemeenschap kiest er nadrukkelijk voor om inspirerend kerk te zijn in een van de armste wijken in Nederland. Op allerlei manieren geven ze daar invulling aan en daarbij lopen ze tegen verschillende uitdagingen aan. Wat kunnen we van hen leren?

Mensen liefhebben en omarmen

Voor veel Nederlanders is de kerk niet die bron van licht en barmhartigheid die ze zou moeten zijn. Wij geloven dat de lokale kerkgemeenschap op haar krachtigst is, wanneer zij de mensen in haar omgeving liefheeft en omarmt. We hopen dat deze Dienst helpt om meer echt lokaal kerk te zijn. Zodat mensen buiten de kerk kunnen horen, zien en ervaren wat het evangelie is. Zo’n plaatselijke kerk is een ware kerk!

Derk Jan Poel

Inhoud van het blad
Missionair Wortelen in de omgeving Pieter Kleingeld
Integral mission Zie de kansen overal om je heen André Jansen
Column Preek zonder God Almatine Leene
Buurtonderzoek De kerk als goede buur Peter Wierenga en Derk Jan Poel
Praktijkvoorbeeld Kerk voor de Schilderswijk Hayo Wijma
Nieuw perspectief Kerk van het dorp Kees van Dusseldorp
Bijbelstudie Valse hoop Janita Geertsema
Kerkrecht Tussen tafellaken en servet Kornelis Harmannij
Gedicht De liefde boven alles Anne Lies Mossel

Download hier Dienst 218-04