Kinderen horen erbij!

Wie kan in de gemeente aan het werk zijn, zonder kinderen of jongeren tegen te komen? Niemand toch? Je ziet ze rennen rond het kerkgebouw of ziet ze zitten in de kerkzaal. Je treft hen bij de bezoeken die je brengt of soms heel direct in de taak die je binnen de gemeente doet als catecheet, kinderwerker of jeugdcoach.

In sommige kerken zijn als gevolg van vergrijzing weinig kinderen. Deze gemeenten maken maar zelden een doopdienst mee. Misschien houd je je in jouw kerkelijk werk vooral bezig met ‘volwassen zaken’: kerkenraadswerk, beamteam, ouderenpastoraat of iets dergelijks. Maar dan nog kom je kinderen tegen: op de foto’s bij de oudere broeder of zuster die je bezoekt, in het nadenken over jeugdbeleid of catechese, in de kerkdiensten zelf.

Oog voor kinderen

Dat Jezus oog voor kinderen heeft, is prachtig zichtbaar in Matteüs 18. Met een kind in de kring geeft Hij onderwijs over de waarde van en zorg voor de kleinen. Hij maakt duidelijk dat de zorg aan kinderen in het Koninkrijk hoog gewaardeerd wordt.

In veel kerken wordt flink geïnvesteerd in jeugdbeleid en kinderwerk. Hierover gaat dit nummer van Dienst niet. Maar hoe zit het met de aandacht voor de jeugd in andere onderdelen van het kerkelijk leven: de kerkdiensten, avondmaalsvieringen, huisbezoeken? Hoe maak je contact met kinderen en jongeren, welke plaats geef je hun en welke mogelijkheden zijn daarvoor? Daar gaat deze Dienst over.

Er echt bij horen

Juist als je in jouw kerkelijke activiteit niet direct op kinderen of jongeren gericht bent, is aandacht voor hen heel belangrijk. Het hoeft niet groots en georganiseerd. Wees je bewust van hun waarde en wees blij met hun aanwezigheid. Dan vind je vast mogelijkheden om hen erbij te betrekken. Ik hoop dat deze Dienst je daarin stimuleert. Zodat kinderen en jongeren er echt bij horen in de gemeente.

Kees van Dusseldorp

Inhoud van het blad
Visie Heilig spel Erik Idema
Zeven manieren Kinderen het evangelie laten proeven Peter Sinia
Bijbelstudie In het verborgene Janita Geertsema
Jeugdpastoraat Vertrouwensband opbouwen Corien Rietberg
Interviews Zoeken naar verbinding Arjen Uil
Praktijkvoorbeeld Over elkaar vertellen Peter Drost
Diaconaat Groeien in gastvrijheid Derk Jan Poel
Column Brood is lekkerder dan pepermunt Almatine Leene
Kerkrecht Wees niet bang voor de AVG Kornelis Harmannij
Gedicht Voor het eerst Anne Lies Mossel
Download bij Dienst 3 2018

DiaconaatDownload hier de inleiding van Stefan Paas over gastvrijheid op de inspiratiedag over ‘Uitnodigend kerk-zijn’.

Download hier Dienst 3