Pastorale zorg

Pastorale zorg is een kernfunctie van de christelijke gemeente. De zorg voor elkaar is wezenlijk voor de kwaliteit van de gemeenschap. Deze bepaalt voor een groot deel met hoeveel liefde mensen over hun kerkelijke gemeente spreken. Binnen die zorg voor elkaar neemt het pastoraat een belangrijke plaats in. Als niet op pastorale wijze wordt omgegaan met moeiten, is de teleurstelling groot. Regelmatig is het een aanleiding voor een kerkelijke zoektocht.

Onduidelijkheid

Ik constateer veel onduidelijkheid rond pastorale zorg. Mensen die tot pastoraat geroepen worden, weten niet altijd wat de bedoeling is en hoe je dat doel bereikt. In veel kerken is wel pastoraal beleid op papier gezet, maar het is nogal eens achter een bureau bedacht. Voor zover ik weet, is er weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen en verwachtingen rond pastorale zorg in de kerk. Terwijl er wel veel ervaringen en verwachtingen zijn!

Vanuit sociale wetenschappen is veel bekend over gespreksvoering en de waarde van persoonlijke aandacht. Ook bestaat rond specifieke problematiek veel inzicht. Dit wordt vertaald naar mensen die professioneel pastoraat doen. Maar in de praktijk van het kerkelijk leven wordt de meeste pastorale zorg door vrijwilligers gedaan. De een heeft hiervoor meer gaven dan de ander.

Verrijkend

Dit is niet bedoeld als diskwalificatie van de vele gesprekken die pastoraal zijn; soms ontstaan ze spontaan en ongepland, vaak zijn ze afgesproken. Gemeenteleden geven aan dat pastorale aandacht hun goed heeft gedaan en verder heeft geholpen. Ambtsdragers en pastoraal bezoekers getuigen ervan dat ze pastoraal werk als bijzonder verrijkend ervaren. Beide zijn heerlijk om te horen! Maar laten we tegelijk de ogen niet sluiten voor de onduidelijkheden en vragen die er liggen.

De thema-artikelen in dit nummer willen bijdragen aan de versterking van de pastorale zorg. Je kunt ze natuurlijk lezen voor je persoonlijke vorming. Maar ik ben ervan overtuigd dat je meer verdieping vindt als je een artikel bespreekt in de kring van mensen die tot pastorale zorg geroepen zijn. Nog uitdagender is het om een gemeentegesprek te voeren over het hoe en wat van pastorale zorg. Als je dat zoekend, biddend en overleggend doet, zul je daarin ongetwijfeld de aanwezigheid van de goede Pastor ervaren!

Kees van Dusseldorp

Inhoud van het blad

Visie Heilig spel Erik Idema
Onderzoek God laten ‘herderen’ Reint van der Knijff
Bijbelstudie Soms kunnen woorden wachten Janita Geertsema
Schets Variatie in pastoraal bezoekers Kees van Dusseldorp
Vraag & antwoord Ik heb hier nog nooit over nagedacht! Kees van Dusseldorp
Jeugdwerk #Durfte: een leervorm met lef Jacqueline van der Ziel
Diaconaat Het stokje doorgeven Derk Jan Poel
Column Watercrisis Almatine Leene
Kerkrecht Preken voor een andere parochie Kornelis Harmannij
Gedicht Genade strooien Anne Lies Mossel

 

Download hier Dienst 2 2018