Liturgie: hart van kerkelijk werk

Liturgie is geen onderwerp voor hobbyisten of specialisten. Zij vormt het hart van de christelijke gemeenschap: alles komt in de liturgie bij elkaar en vanuit de liturgie stroomt iedereen weer uit. Zonder liturgie geen kerk. Vanuit alle praktijken en taken in de gemeente is wel een lijn te trekken naar de zondagse eredienst. Het werkt ook andersom: liturgie zet in beweging om het kerk-zijn op allerlei manieren in praktijk te brengen: diaconaal, pastoraal, missionair, door jeugdwerk, enzovoort.

Grote betrokkenheid

Het zijn grote woorden die over de liturgie worden gesproken. Het verklaart iets van de grote betrokkenheid van veel gemeenteleden bij de kerkdiensten. Veel mensen leveren direct of indirect een bijdrage aan de dienst: muzikanten, ambtsdragers, voorganger, kosters, gastheren en gastvrouwen, kinderwerkers, chauffeurs van de ophaaldienst, het beamteam en de mensen van de geluidstechniek, enzovoort. Voor veel christenen is het regelmatig bijwonen van de kerkdiensten het eerste kenmerk van hun kerklidmaatschap. In veel gevallen vormt de dienst ook een dankbaar onderwerp voor het koffiegesprek na afloop. Hopelijk wordt ook gesproken over wat er geestelijk gebeurde. Waar ligt de verbinding tussen jouw dienst in de gemeente en de kerkdienst? En hoe verloopt die andere beweging: vanuit de kerkdienst naar jouw werkveld? Ik daag je uit om hierover na te denken en dit met anderen te delen. Het levert je vast nieuwe stimulansen op.

Samen met alle heiligen

Juist bij een thema als liturgie wordt zichtbaar dat christenen heel verschillend zijn. Verwachtingen, tradities en ervaringen liggen soms ver uit elkaar. Dat kan ervoor zorgen dat we het gesprek niet meer aangaan, of dat een echt gesprek niet lukt. Dat is echter een gemiste kans. In plaats van ‘lastig’ kun je de verscheidenheid misschien leren zien als ‘verrijkend’. Dan luister je welwillend naar elkaar in het besef dat we ‘samen met alle heiligen’ meer leren ontdekken van Gods liefde. In dit nummer worden bouwstenen aangereikt voor visie op liturgie. Maar belangrijker is dat er vormen worden aangereikt voor het gesprek over liturgie. Met de gemeente, binnen de kerkenraad en met de voorganger. Als dit gesprek op een goede manier wordt gevoerd, komt het niet alleen de kwaliteit van de liturgie ten goede, maar ook de kwaliteit van het werk in de kerk en uiteindelijk van de gemeente. Laat de liturgie als hart van het kerk-zijn een levend hart blijven, waar alles in- en uitstroomt.

Kees van Dusseldorp

Inhoud van het blad

Eredienst vormgeven Ruimte van sjalom Hans Schaeffer
Diversiteit Ieder zingt zijn eigen lied Koos Tamminga & Ingrid Plantinga
Column (On)heilige onderbreking Almatine Leene
Zintuigen Je hele lijf doet mee Anje de Heer
Muziekprofiel Wie zijn wij? Anje de Heer
Vraag & antwoord De predikant als liturg Kees van Dusseldorp
Jeugdwerk Jeugdwerk is geen eiland Anko Oussoren
Diaconaat Collecteren via een app Derk Jan Poel
Bijbelstudie Hoe lang nog, Heer! Janita Geertsema
Kerkrecht Voorganger als verbinder Kornelis Harmannij
Gedicht Zuiver Anne Lies Mossel

Download hier Dienst 1 2018

Downloads bij Dienst 1 2018

Hoe maak je een muziekprofiel?
In de brochure Met heel mijn hart. Handreiking bij Liedboek 2013 voor de GKv is een uitgebreid hoofdstuk over het werken met een muziekprofiel opgenomen, inclusief een stappenplan. Deze brochure kan hier worden gedownload

Notitie en artikelen