Op zoek naar verbondenheid

Met enthousiasme presenteert de redactie hierbij het eerste vernieuwde nummer van het vertrouwde toerustingsblad Dienst!

Er leefde al langer de wens om tot een nieuwe opzet van Dienst te komen. De kerkelijke omgeving is veranderd. Ook verschuift de leescultuur: lange artikelen komen alleen nog in vakbladen voor en internet is niet meer weg te denken. Daarom is gezocht naar een nieuw concept en een nieuwe uitgever. In goed overleg met het bestuur wordt Dienst vanaf nu vormgegeven en gedrukt door Buijten & Schipperheijn. De onafhankelijkheid van de redactie en de doelstelling blijven ongewijzigd.

Toerusting van werkers in de kerk

Dienst richt zich sinds 1947 op ambtsdragers binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Het blad krijgt nu als ondertitel ‘toerusting van werkers in de kerk’. Daarmee worden uiteraard ook de ouderlingen en diakenen bedoeld, maar zij niet alleen. Er zijn veel meer mensen die een meer structurele ‘bediening’ in de kerken hebben (kerkelijk werkers, pastoraal bezoekers, diaconessen, jeugdwerkers, enz.). Dienst zal zich nu meer expliciet richten op deze bredere doelgroep, ook in andere kerken binnen de gereformeerde traditie. In aansluiting bij de kerkelijke ontwikkelingen zal de redactie worden uitgebreid met leden van de Nederlands Gereformeerde Kerken en Christelijke Gereformeerde Kerken.

Visie en praktijk

Uitgangspunt blijft dat de redactie jou als werker in de kerk graag wil dienen. We reiken informatie, overwegingen en visies aan die jou ondersteunen in jouw dienst in de gemeente. We willen je helpenbij het ontwikkelen van een goede visie op je taken. Daarvoor schrijven we over vragen en tendensen in de kerkelijke praktijk. We proberen handreikingen te bieden zodat jij in je werk een goede benadering kunt kiezen. Oftewel: Dienst is bedoeld om jou te ondersteunen in jouw dienst aan de kerk van Christus. Elke uitgave van Dienst krijgt een thema, dat terugkomt in verschillende artikelen. Aandachtsgebieden daarbij zijn: pastoraat, diaconaat, gemeenteleven, kerkorganisatie, jeugdwerk en missionair werk. We hopen dat de nieuwe vormgeving, met meer kleur en foto’s, de inhoud ondersteunt en je uitnodigt tot lezen en gesprek. We leggen deze Dienst graag in jouw handen, in het gebed dat de Heer onze en jouw dienst wil zegenen.

Kees van Dusseldorp

Inhoud van het blad

Introductie Opnieuw zoeken naar gemeenschap Kees van Dusseldorp
Eenheid Wat houdt ons bij elkaar? Henk Geertsema
Uit de praktijk Ervaar je verbondenheid in de kerk? Geranne Tamminga
Onderzoek Gemeentewaardering en geloofsbeleving Karen Zwijze
Bijbelstudie Wij-denken Janita Geertsema
Diaconaat Als kerken de wereld omarmen… Derk Jan Poel
Column Verbonden via sociale media Almatine Leene
Jeugdwerk Investeren in groepsvorming Anko Oussoren
Vraag & antwoord Avondmaal buiten de kerk? Kees van Dusseldorp
Gemeenteopbouw Kijken met andere ogen Hayo Wijma
Kerkrecht  Als het spannend wordt in de kerk Kornelis Harmannij
Gedicht Verbonden Anne Lies Mossel

 

Download hier Dienst 3 2017