Een uurtje of een dag

“De gemeente viert de zondag als dag van Christus’ opstanding. De kerkenraad roept de gemeente daarvoor samen in openbare kerkdiensten, als regel twee maal per zondag”, zo staat te lezen in artikel C36.1 van de kerkorde binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

 

Ook in kerkordes en reglementen van andere kerken kom je iets dergelijks tegen. In de praktijk zien we dat in veel kerken het bezoek aan de tweede dienst aan het afnemen is. Sommige kerken hebben zelfs al, buiten de kerkelijke afspraken om, afscheid van de middagdienst genomen. Andere kerken proberen de kerkzaal weer wat voller te krijgen door de middagdienst samen met een andere gemeente te houden. Veel mensen denken dat die middagdienst zijn langste tijd wel heeft gehad. Laat ik er maar niet op vooruit lopen.

Uitslapen
Onlangs kwamen onze kerkdiensten in een gesprek met wat oudere jongeren aan bod. Ik heb hen uitgedaagd om eens ‘op de stoel van de kerkenraad’ te gaan zitten en te proberen op een verantwoorde manier onze kerkdienst(en) in te vullen. Het zal niemand verbazen dat ze één kerkdienst op een zondag genoeg vinden. Met als argument dat je nergens in de Bijbel tegenkomt dat je twee keer moet…
Het opvallendst vond ik dat zij voor die ene kerkdienst óók een aanvangstijd noemden, namelijk 11 uur. Dat had te maken met vijf dagen naar school en op zaterdag werken in een supermarkt die tegenwoordig al om 8 uur open gaat. Tja, dan blijft de zondag als enige dag in de week over om eens een keertje uit te slapen. Zeker wanneer je op zaterdagavond/nacht met je vrienden bent uitgeweest.
Op dat moment vroeg ik mezelf af of wij in onze kerken die discussie over de tweede dienst niet veel ‘te smal’ houden. Gaat het nou echt over dat ene uurtje op de zondagmiddag waar we ons druk over maken?

Koopzondagen
We leven in een tijd waarin de zondag een andere invulling heeft gekregen. Zo is in de laatste tien jaar het aantal koopzondagen drastisch toegenomen. En de verwachting is dat die ontwikkeling verder gaat. Ook onze jongeren worden voor die taken gevraagd. In sommige gevallen is dat zelfs een voorwaarde om een contract bij een bepaalde winkel te kunnen krijgen. Soms wordt werken op zondag zelfs dubbel uitbetaald. Het zijn verleidingen waaraan de oudere generaties in de kerk nooit zijn blootgesteld.
Zou de discussie daar niet over moeten gaan? Over de vraag hoe we in 2017 invulling kunnen/moeten geven aan het vierde gebod. De zondag als een geschenk van God. Een dag waarop we andere christenen en God mogen ontmoeten in de kerk. Een dag met tijd voor elkaar, voor je gezin, je familie, de natuur, enz. Een rustdag die je nodig hebt om die andere zes dagen je werk te kunnen doen.

Download hier Dienst 2017-02