Dienst 63e jaargang nummer 4 winter 2015 met oa.:

  • Hoe verlegen zijn we met vermanen en tucht?
  • Recht doen aan diaconaat in kerkorde
  • Naar een passende visie en structuur voor gemeente-zijn
  • Hoe vind je nog afgevaardigden voor de Generale Synode?
  • Genade is gratis, maar niet goedkoop