Huidige uitgave

Hoe ziet de kerk er straks uit? Gaan we gewoon op dezelfde weg door, of gaan we nu echt van alles anders doen? Waarom zijn we eigenlijk kerk? Wat willen we bereiken in het jeugdwerk? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen enthousiast blijft, of juist weer wordt? De onzekerheid, de vragen kunnen ons het gevoel geven alsof we in een groot doolhof zitten. Hoe lopen we dan samen door dit doolhof heen?

In deze Dienst willen we wat lijnen aangeven die bijdragen aan hoopvol en levendig kerk-zijn. De weg door het doolhof is een weg die je samen loopt. Ga als kerk niet van alles voor mensen doen. Trek met elkaar op. Ga samen eten. Wees biddend aanwezig. Je aanwezigheid als christen is waardevol in zichzelf. Deel met elkaar de pijn die corona heeft aangericht. Ook in de manier waarop we kerk zijn geweest.