Dienst biedt concrete toerusting en ondersteuning aan ambtsdragers en andere werkers in de kerk, gericht op de dagelijkse praktijk van pastoraat, diaconaat, gemeentelijk functioneren en gemeenteopbouw.

Verzending

Dienst verschijnt momenteel viermaal per jaar. De verzending van Dienst gebeurt grotendeels met blokabonnementen via de scriba’s van de kerkenraden. De scriba’s verspreiden de nummers onder de doelgroep in hun gemeente. Daarnaast is het ook mogelijk om een persoonlijk abonnement af te sluiten.