Huidige uitgave

Kerk en lhbtqia+

Wat gebeurt er veel in kerk en samenleving als het gaat om seksuele diversiteit en gender. Nieuwe studies verschijnen en leggen nieuwe accenten. Er zijn inmiddels heel wat variaties (lhbtqia+) en in de kerken is het beleid allesbehalve duidelijk. Hoe ontwikkel je als mens een eigen identiteit in al die verschillende verhalen? En hoe ga je om met de seksuele diversiteit die je tegenkomt, ook in de kerk?

Je gaat het tegenkomen in je werk in de kerk. Het is goed om kennis te nemen van ontwikkelingen en visies binnen de kerk. In deze Dienst krijgen verschillende benaderingen van seksuele diversiteit en gender aandacht. Nee, ook wij brengen de meningsverschillen niet bij elkaar; bijdragen schuren soms met elkaar. Tegelijkertijd kunnen en willen we niet aan dit thema voorbijgaan. In dit nummer lees je achtergronden, discussies, handreikingen en ervaringsverhalen.


Uitgelichte bijdragen


Over Dienst

Dienst biedt concrete toerusting en ondersteuning aan werkers in de kerk, gericht op de dagelijkse praktijk van pastoraat, diaconaat, gemeentelijk functioneren en gemeenteopbouw.