Huidige uitgave

Hereniging – ook in de praktijk

Twee kerkverbanden worden één. Met een nieuwe naam, een nieuw logo en een motto: Hoopvol onderweg in Gods wereld. In dit nummer van Dienst willen we uitwerken wat de hereniging betekent voor de kerkelijke praktijk.

We blikken terug met het, onder andere met het verhaal van de eenwording en met vijf verhalen van samenwerkingsgemeenten.

Daarnaast markeren we het feestelijke moment van eenwording en geven adviezen hoe je dat in je eigen gemeente in een dienst kan doen.

En we gaan hoopvol onderweg. Bijvoorbeeld met een kijkje naar de kerkorde en een bijdrage over investeren in de jeugd. En we staan stil bij onze missionaire roeping. Want met die missie mogen we vervolgens hoopvol onderweg in Gods wereld! Veel leesplezier.


Uitgelichte bijdragen


Over Dienst

Dienst biedt concrete toerusting en ondersteuning aan werkers in de kerk, gericht op de dagelijkse praktijk van pastoraat, diaconaat, gemeentelijk functioneren en gemeenteopbouw.