Huidige uitgave

Groeien in gul leven

God en geld staan soms lijnrecht tegenover elkaar. Je zult de een liefhebben en hem toegewijd zijn en de ander haten en verachten, zegt Jezus in de Bergrede (Mat. 6:24). Maar Jezus zegt ook ‘maak vrienden met behulp van de valse mammon’ (Luc. 16:9). Met de woorden van de Bijbel in Gewone Taal: ‘Gebruik dat ellendige geld om vrienden te maken.’

Vrij vertaald zegt Jezus: gebruik dat geld, dat zo fout kan zijn, voor goede dingen. Investeer in zaken zoals vriendschap. In drie verschillende bijdragen word je uitgedaagd en geholpen om dat als kerk en werker binnen de kerk in de praktijk te brengen.


Uitgelichte bijdragen


Over Dienst

Dienst biedt concrete toerusting en ondersteuning aan werkers in de kerk, gericht op de dagelijkse praktijk van pastoraat, diaconaat, gemeentelijk functioneren en gemeenteopbouw.