Dienst biedt concrete toerusting en ondersteuning aan ambtsdragers en andere werkers in de kerk, gericht op de dagelijkse praktijk van pastoraat, diaconaat, gemeentelijk functioneren en gemeenteopbouw.

Verzending

De verzending van Dienst gebeurt grotendeels met blokabonnementen via de scriba’s van de kerkenraden. De scriba’s verspreiden de nummers onder de doelgroep in hun gemeente. Dienst verschijnt momenteel vier maal per jaar.

Je kunt de redactie van Dienst schrijven en mailen. Graag horen wij jullie reacties en tips, zodat we steeds meer een blad kunnen worden waarin we aansluiten bij de dagelijkse praktijk en jullie daarin kunnen ondersteunen. Ook kun je een proefexemplaar aanvragen.

Redactie

Kees van Dusseldorp, hoofdredacteur
Anko Oussoren
Derk Jan Poel
Annemarie Roth, redactiesecretaris
Peter Sinia
Gienke Vreugdenhil
Jacqueline van der Ziel, eindredacteur

Contact