Dienst biedt concrete toerusting en ondersteuning aan ambtsdragers en andere werkers in de kerk, gericht op de dagelijkse praktijk van pastoraat, diaconaat, gemeentelijk functioneren en gemeenteopbouw.

Verzending

De verzending van Dienst gebeurt grotendeels met blokabonnementen via de scriba’s van de kerkenraden. De scriba’s verspreiden de nummers onder de doelgroep in hun gemeente. Dienst verschijnt momenteel vier maal per jaar.