Dienst biedt concrete toerusting en ondersteuning aan ambtsdragers en andere werkers in de kerk, gericht op de dagelijkse praktijk van pastoraat, diaconaat, gemeentelijk functioneren en gemeenteopbouw.

Verzending

De verzending van DIENST gebeurt grotendeels met blokabonnementen via de scriba’s van de kerkenraden. De scriba’s verspreiden de nummers onder de doelgroep in hun gemeente. DIENST verschijnt momenteel vier maal per jaar.

U kunt de redactie van DIENST schrijven en mailen. Graag horen wij uw reacties en tips, zodat we steeds meer een blad kunnen worden waarin we aansluiten bij uw dagelijkse praktijk en u daarin kunnen ondersteunen. Ook kunt u een proefexemplaar aanvragen.

Redactie

Kees van Dusseldorp
Anko Oussoren
Derk Jan Poel
Jacqueline van der Ziel
Peter Sinia
Gienke Boersma