Huidige uitgave

Met speciale zorg

Ga met de ander om als met broos vaatwerk. Als mensen zijn we breekbaar en broos. Alleen al daarom verdient ieder mens behandeld te worden met speciale zorg. Zeker in het pastoraat. Want er kan veel kapot.

Mart Jan Luteijn schrijft over zijn ervaringen in het pastoraat onder studenten. Het is goed om te onderkennen hoe pastoraat binnen de gemeente en professionele therapie elk hun eigen plek hebben. Maar gemeenteleden met een psychische stoornis verdienen naast professionele therapie ook speciale  pastorale zorg. Sarina Brons heeft hier een artikel over geschreven.

Speciale zorg is ook nodig in situaties van seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kees van Dusseldorp waarschuwt in zijn artikel voor het fenomeen ‘splitting’, dat grote schade in de onderlinge verhoudingen in de gemeente kan aanrichten.

Mensen buiten de gemeente zijn niet minder kwetsbaar. Ook daar is speciale zorg nodig. Ineke Baron deelt haar ervaringen vanuit het gevangenenpastoraat met ons. Petra de Nooy daagt ons uit om de missionaire potentie van pastoraat te gaan ontdekken en geeft daar inspirerende praktijkvoorbeelden van.

Al met al een Dienst met veel praktische artikelen rondom speciale zorg. 


Uitgelichte bijdragen


Over Dienst

Dienst biedt concrete toerusting en ondersteuning aan werkers in de kerk, gericht op de dagelijkse praktijk van pastoraat, diaconaat, gemeentelijk functioneren en gemeenteopbouw.