Huidige uitgave

Schatkamer van de liturgie

Wanneer kunnen we in onze kerken het einde van de corona-epidemie markeren? En hoe zullen we als kerkgemeenschap dan gedenken en vieren? Anje de Heer van het Steunpunt Liturgie en Jeroen Sytsma van de Commissie Eredienst reiken daarvoor handvatten aan.

Komen we dan na alle onlinediensten weer live samen in de kerk alsof er niets gebeurd is? Of doen we in de liturgie ons voordeel met wat we in de afgelopen tijd geleerd hebben rondom de eredienst? Hierover gaan Anje de Heer, Robert Roth en Mark Rietkerk met elkaar in gesprek.  Ingrid Plantinga verrijkt ons met haar ervaringen met thuisliturgie.
Natuurlijk zijn veel uitdagingen niet anders dan voorheen. Een blijvende uitdaging is hoe gelovigen die zo verschillend van elkaar zijn in een en dezelfde kerkdienst kunnen worden aangesproken. Jeugd- en gezinswerker Paul Smit identificeert zes soorten personen en geeft tips hoe je rekening houdt met ieder van hen.

Al met al een Dienst met veel praktische artikelen rondom de eredienst. 


Uitgelichte bijdragen


Over Dienst

Dienst biedt concrete toerusting en ondersteuning aan werkers in de kerk, gericht op de dagelijkse praktijk van pastoraat, diaconaat, gemeentelijk functioneren en gemeenteopbouw.